نویسنده = ����������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک روش دو‌مرحله‌ای برای ایجاد و بهنگام‌کردن برنامه زمان‌بندی جراحی اصلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 167-196

10.52547/jimp.10.1.167

شایان بارافکنده؛ آرزو عتیقه چیان؛ کامران کیانفر


2. زمان بندی روزانه اتاق های عمل در شرایط عدم قطعیت با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-82

مرضیه ایمانی ایمانلو؛ آرزو عتیقه‌چیان