نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه فکری در ظرفیت نوآوری و مزیت رقابتی کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 105-126

بهروز قلیچ لی؛ فاطمه میرزایی؛ حسین رحمتی