نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-69

ابوالفضل شرافت؛ علی محقر؛ فرحناز کریمی؛ سید محمدرضا داودی