نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی ترکیبی در ارزیابی عوامل دخیل در رقابت‌پذیری زنجیره تأمین صنعت لاستیک‌سازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 185-212

سعید صادقی دروازه؛ عباس شول؛ ندا رسولی