پیوندهای مفید

پرتال نشریات علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)


پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)


پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)


مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری


مرجع دانش (سیویلیکا)


انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران


انجمن مهندسی صنایع ایران


نشریه مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)


فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی (دانشگاه علامه طباطبائی)


نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران (دانشگاه تربیت مدرس)


فصلنامه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری (انجمن مدیریت صنعتی ایران)


دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات (دانشگاه اصفهان)


مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف (دانشگاه صنعتی شریف)


نشریه مهندسی صنایع (دانشگاه تهران)


نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (دانشگاه علم و صنعت ایران)


نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید (دانشگاه بوعلی‌سینا)


مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)


فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی


Iranian Journal of Management Studies (University of Tehran)


Scientia Iranica (Sharif University of Technology)


Journal of Industrial Engineering and Management Studies (Iran Center for Management Studies)


Journal of Industrial and Systems Engineering (Iran Institute of Industrial Engineering)


International Journal of Supply and Operations Management (Kharazmi University)


Journal of Quality Engineering and Production Optimization (Shahed University)


Journal of Optimization in Industrial Engineering (Qazvin Islamic Azad University)