نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، شرکت ها باید زنجیره های تامین خود را به طور موثر در شرایط متغیر بازار مدیریت کنند. همچنین شرکت ها ملزم به جبران آسیب های زیست محیطی خود شده اند. در این مقاله، یک شبکه زنجیره تامین دو سطحی چند محصولی چند دوره ای شامل مراکز تولید و توزیع با سه هدف حداقل سازی هزینه های لجستیکی، زمان تحویل وهزینه های انتشار گاز CO2 مدلسازی شده است. پارامترهای تقاضای مشتریان، سطح نیروی انسانی و ماشین آلات در دسترس دارای عدم قطعیت بوده و به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شده اند. همچنین امکان بهره گیری از خدمات پیمانکاری برای عملیات تولید و حمل با هزینه بالاتر وجود دارد. نوآوری اصلی این تحقیق از منظر مدلسازی امکان بهره گیری از سیستمهای حمل و نقل مختلف و همچنین توجه به آلایندگی ناشی از آنها و از منظر حل، بهره گیری از روش نوین آرمانی چند گزینه ای فازی (ارائه شده در 2018) می باشد. همچنین از داده های واقعی شرکت دایا تکنولوژی برای مطالعه موردی و ارزیابی عملکرد مدل استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Multi-objective Production Distribution Planning by Considering CO2 Emission Cost and Solving by a Novel Fuzzy Multi-choice Goal Programming

نویسندگان [English]

  • Mehdi Seifbarghy 1
  • Pardis Shirin Bayan 2

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the competitive world of today, companies are expected to effectively manage their supply chains against the changing situations of the markets. Companies are obligated to compensate the environmental damages. In this paper, a two-echelon multi-product multi-period supply chain including production and distribution centers has been formulated with three objectives of minimizations of logistical costs, delivery time and CO2 emission costs. Customers’ demand, Workforce level, and available machinery level are assumed to be uncertain and to be presented by fuzzy numbers. Furthermore, it is possible to utilize outsourcing services for production and transportation albeit with higher costs. The contribution of this research is utilizing different transportation modes with different pollution levels from modeling perspective and utilizing a novel fuzzy multi-choice goal programming method from solution perspective. We have used the real data of Daya Technology Corporation in order to assess the performance of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Integrated Production-distribution Planning
  • Fuzzy Sets
  • CO2 Emission
  • Multi-choice Goal Programming