کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تعیین و وزن‌دهی استراتژی‌های تاب‌آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 145-172

کاظم روانستان؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تاب آوری تأمین‌کنندگان بر پایه روش بهترین - بدترین

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 159-186

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ عالیه کاظمی؛ علیرضا عرب