نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه‌های‌ صنعتی ‌راکد (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 63-88

10.52547/jimp.9.4.63

صبا امیری؛ نادر نادری؛ یوسف محمدی‌فر؛ بیژن رضایی