نویسنده = ���������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش زیرساختی و فرایندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت نساجی کشور

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 135-151

سید حسن حاتمی نسب؛ سید محمود زنجیر چی