نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 99-119

حمزه قجاوند؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی