نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. زمان‌بندی شیفت کاری کارکنان چند‏مهارته با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 87-102

محمد اکبری؛ بهروز دری نوکرانی؛ مصطفی زندیه