نویسنده = ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-86

اسماعیل ملک‌اخلاق؛ محمدرحیم رمضانیان؛ فائقه رفیعی‌امام