نویسنده = ����������������������������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص ایستگاه‌های امداد جاده‌ای با‌استفاده از مدل صف هایپرکیوب در طول بزرگراه تهران - قم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-70

مقصود امیری؛ سید محمدعلی خاتمی‌فیروزآبادی؛ محمدصادق مبین