نویسنده = ���������� �������� ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. یک روش تصمیم‌گیری چند‌هدفه برای مدیریت پایان عمر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-161

عباس راد؛ سعید منصور؛ Yuchun Xu؛ سید محمد تقی فاطمی قمی