نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای پیش بینی هزینه و زمان نهایی پروژه ها با رویکرد فراابتکاری

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-65

اکبر عالم تبریز؛ مجتبی فرخ؛ احسان احمدی