نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب و زمان‌بندی چندین پروژه با محدودیت منابع در چندین حالت اجرایی به‌منظور حداکثر‌کردن ارزش فعلی خالص

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-100

امید موحدیان عطار؛ مجید اسماعیلیان؛ داریوش محمدی زنجیرانی