نویسنده = ������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم‌های تکاملی برای مسئله مکان‌یابی تخصیص زنجیره تأمین زیست متان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-54

سهیلا خویشتن‌دار؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی؛ سیدامید رعنایی سیادت