نویسنده = ������������ ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یکپارچگی بالادستی و پایین ‏دستی زنجیره تأمین بر عملکرد و برنامه‏ کیفیت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-57

المیرا مشایخی نظام‌آباد؛ اکبر عالم تبریز