نویسنده = ���������� �������������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین و وزن‌دهی استراتژی‌های تاب‌آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-172

کاظم روانستان؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر