نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سنجش تاب آوری زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-114

مصطفی جهانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر