نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. زمان بندی روزانه اتاق های عمل در شرایط عدم قطعیت با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-82

مرضیه ایمانی ایمانلو؛ آرزو عتیقه‌چیان