نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند‌شاخصه ترکیبی در شرایط فازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-164

محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سیما سبزعلی رضایی؛ میر سید محمد محسن امامت؛ هنگامه علیخانی