نویسنده = ������������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه ‏های پژوهش و توسعه در بنگاه ‏های یکپارچه‌ساز سیستم ‏های پیچیده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-36

رضا نورایی بیدخت؛ محسن حامدی؛ عزت الله اصغری زاده