نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل شبکه زنجیره تأمین حلقه‌بسته چندهدفه و چنددوره‌ای تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 61-95

صادق فیض اللهی؛ هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ ایوب رحیم زاده