نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری تابع ارزش خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-140

10.52547/jimp.9.1.115

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ سیده زهرا محمدی کانی؛ زهرا رسولی خطیر