کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
شبیه سازی چرخه عمر صنعت برق با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان

دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 9-35

10.52547/jimp.12.4.9

محمد فرح بخش؛ محمود مدیری؛ سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ علیرضا پورابراهیمی


ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی‌های چندگانه زنجیره تأمین پایدار بر پایه هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 107-129

10.52547/jimp.11.3.107

ولی اله اصلانی لیائی؛ صادق عابدی؛ علی رضا ایرج پور؛ رضا احتشام راثی


مدل پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-39

10.52547/jimp.10.1.9

مهدی باستان؛ معصومه زارعی؛ علی‌محمد احمدوند


بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی برای حل مسئله تخصیص چندهدفه ارائه خدمات به مشتریان خوشه‌بندی‌شده بانک

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 85-110

سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ سید محمدتقی تقوی‌فرد؛ سید خلیل سجادی؛ جهانیار بامداد صوفی


ارزیابی زنجیره تأمین خدمات ارتباطات ثابت ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 111-137

نظام‌الدین فقیه؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی‌حسین صمدی؛ محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان


تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 135-158

محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ محمد غفورنیان