کلیدواژه‌ها = عدم‌قطعیت
طراحی مدل ریاضی سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 193-224

10.52547/jimp.12.1.193

مهرناز سادات سیدبطحائی؛ جاوید قهرمانی نهر؛ حامد نوذری؛ سید اسماعیل نجفی


مدل تصادفی چندهدفه به منظور تعیین نوع، ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در زنجیره تأمین جدید صنعت برق

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 9-39

10.52547/jimp.11.2.9

احمد قربانخانی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ سید حیدر میرفخرالدینی


مکان‌یابی کارخانه در شرایط عدم‌قطعیت بر مبنای تئوری اعداد D

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 143-166

رضا ‌ شیخ؛ هانیه‌ شامبیاتی


تخصیص فضای انبارش کانتینرها در یک پایانه کانتینری تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 77-97

حبیب‌اله جوانمرد؛ حدیث دریکوند