نویسنده = عزت‌اله اصغری‌زاده
ارائه مدل پیش‌بینی ریسک‌های بحرانی شبکه انتقال گاز با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 281-322

10.48308/jimp.13.1.281

محمد صادق بهروز؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عادل آذر؛ عزت‌اله اصغری‌زاده


بررسی تاثیر تصمیم ‏گیری مشتریان با ترجیحات ریسک متفاوت بر ارائه‏ کنندگان وارانتی: رویکرد عامل محور

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 31-59

10.52547/jimp.9.1.31

عزت الله اصغری زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ مهسا سلطانی نشان


اولویت‌بندی ابعاد کیفیت در سازمان‌های خدماتی: مقایسهای بین دو تکنیک جبرانی و غیرجبرانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 135-158

عزت الله اصغری زاده؛ سید‌حسین احمدی؛ شهلا یوسفی ده‌بیدی


ارزیابی و رتبه‌بندی سیستم مطلوب مدیریت ایمنی

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 103-124

عزت الله اصغری زاده؛ احمدرضا قاسمی؛ محمدتقی جعفر‌زاده؛ محمدصادق بهروز