ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت‌یابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شریف.

2 استادیار، دانشگاه تهران.

3 استادیار،دانشگاه تهران.

چکیده

امروزه کسب‌و‌کار‌ها با فشردگی در شرایط رقابت و پیچیدگی‌های روزافزون در محیط خارجی رو‌به‌رو هستند. در چنین شرایطی، توسعه تکنولوژی برای رویارویی اثربخش با بی‌اعتمادی‌های محیطی، نیاز بنگاه‌ها به اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژیک و تدوین استراتژی در این حوزه را به موضوعی حیاتی بدل کرده است. با بررسی ادبیات موضوعی مدیریت تکنولوژی درمی‌یابیم که پژوهشگران، مدل‌ها و چارچوب‌های گوناگونی برای تدوین استراتژی تکنولوژی ارائه کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی اهمیت این استراتژی وظیفه‌ای در افزایش رقابت‌پذیری بنگاه است. هر‌یک از این مدل‌ها از زاویه دیدی گوناگون، به استراتژی تکنولوژی پرداخته‌اند که نقاط قوت و چالش مختص به خود را دربردارند. نبود یک مدل جامع باعث می‌شود برنامه‌ریزان و مشاوران حوزه تکنولوژی تنها از مزایای مدل مورد استفاده بهره‌مند شوند و فرصت بهره‌برداری از نقاط قوت مدل‌های دیگر تدوین استراتژی تکنولوژی را از دست بدهند. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق طراحی‌پژوهی، مدلی یکپارچه برای تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت‌یابی را ارائه می‌شود. در پایان مقاله، کاربرد مدل پیشنهادی تحقیق در یک شرکت ایرانی را که شرایط صنعت آن با رویکرد استراتژیک موقعیت‌یابی منطبق است، آزمایش می‌شود.

کلیدواژه‌ها