نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده با لحاظ شاخص‌های قابلیت‌های رقابتی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 143-161

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ مریم همتی؛ ایمان خلقی