نویسنده = ������������������ �������������
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی کارخانه در شرایط عدم‌قطعیت بر مبنای تئوری اعداد D

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 143-166

رضا ‌ شیخ؛ هانیه‌ شامبیاتی