نویسنده = ������������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین‌کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 169-192

مصطفی ابراهیم‌پور ازبری؛ محمود مرادی؛ نیلوفر مرزبان مقدم