نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت کلاس جهانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-66

حسن فارسیجانی؛ ندا جلالیون؛ محسن مردانی