نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی پاداش چندسطحی مبتنی بر عملکرد با استفاده از روش پرومتی اصلاح شده

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-104

علی مهرابی؛ فرج اله رحیمی؛ رضا صالحی


2. توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین با رویکرد نگاشت علّی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-151

حسین صفری؛ علی مهرابی؛ فاطمه حشمتی‌پور