نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 163-197

الهام اسدپور؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی