طراحی و تبیین مدل ترکیبی اینترنت اشیاء و پهپادهای غیرنظامی جهت نظارت هوشمند بر عملکرد تجهیزات صنعتی با رویکرد رایانش لبه (مطالعه موردی: توربین‌های بادی)

الهام آقازاده؛ اکبر عالم تبریز؛ کیوان شاه قلیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

https://doi.org/10.52547/jimp.2022.229356.1399

ارائه مدل یکپارچه برنامه‌ریزی تولید و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با در‌نظر‌گرفتن عدم‌قطعیت پارامترها و اختلال در تسهیلات

فریبا صلاحی؛ امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ عادل پورقادر چوبر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-139

https://doi.org/10.48308/jimp.13.1.105