موضوعات = الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری
بهینه‌سازی سبد سهام چنددوره‌ای با استفاده از آنتروپی امکانی و الگوریتم ازدحام ذرات

دوره 13، شماره 4، 1402، صفحه 179-207

10.48308/jimp.13.4.179

مرضیه مظاهری زاوه؛ امیر محمد فکور ثقیه؛ امید سلیمانی فرد


طراحی مدل ریاضی مکان‌یابی تسهیلات رقابتی چند محصول چند رقیب

دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 71-95

10.52547/jimp.12.4.71

سمیه ملکی؛ اکبر عالم تبریز؛ داود طالبی؛ علیرضا موتمنی