نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی