نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. توسعه یک روش آماری برای نمودار کنترل اندازه‌گیری‌های انفرادی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 137-161

محمدمهدی موحدی؛ عباس راد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ بهزاد قاسمی


3. یک روش تصمیم‌گیری چند‌هدفه برای مدیریت پایان عمر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-161

عباس راد؛ سعید منصور؛ Yuchun Xu؛ سید محمد تقی فاطمی قمی