نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ریاضی و الگوریتم رقابت استعماری برای مسئله خط مونتاژ جریان کارگاهی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-111

حبیب‌رضا غلامی؛ اسماعیل مهدی زاده؛ بهمن نادری