دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی شبکه سلسله مراتبی مراکز درمان موقت شهری در شرایط بحران با رویکرد تلفیقی مدل ریاضی - شبیه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.29252/jimp.2020.87606

سوگل موسوی؛ سید مجتبی سجادی؛ اکبر عالم تبریز؛ سید اسماعیل نجفی


3. مدل تأمین پایدار قطعات تجهیزات دوار صنعت نفت ایران با استفاده از فراترکیب پویایی سیستم (SD) و آشکارسازی و آزمودن پیش فرض‌های استراتژیک(SAST)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.29252/jimp.2021.185006.1150

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ حکیم قیم


4. طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت‌های تولیدی صادراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.29252/jimp.2021.185058.1160

عیسی نریمانی قوتلار؛ ناصر فقهی فرهمند؛ نازنین پیله ور؛ کمال الدین رحمانی؛ محمدرضا معتدل


5. مدل تصادفی چندهدفه به منظور تعیین نوع، ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در زنجیره تأمین جدید صنعت برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.29252/jimp.2021.185001.1148

احمد قربانخانی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ سید حیدر میرفخرالدینی


6. ارائه الگوی تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم خدماتی با استفاده از تئوری صف و رویکرد شبیه سازی )مورد مطالعه: واحد مالی سازمان آب همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.29252/jimp.2021.184428.1047

پیمان زندی؛ محمد رحمانی؛ پرهام عظیمی


7. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاخیر و راهکارهای تحویل به‌موقع محصولات مبتنی بر EFQM در صنعت هواپیمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.29252/jimp.2021.184682.1098

ام البنین یوسفی؛ عبدالرسول نوروزی؛ ندا حاج حیدری


8. توسعة یک مدل ریاضی چندهدفه برای مسئلة زمانبندی خدمة پرواز و حل آن توسط روش‌های MODE و NSGA-II

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.29252/jimp.2021.184390.1026

وحید برادران؛ امیرحسین حسینیان


9. یک روش فراابتکاری برای مسئله مکانیابی مسیریابی هاب با تصمیمات ظرفیت و بالانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.29252/jimp.2021.185013.1151

بهنام وحدانی؛ مریم سادات قیاسی


10. ارایه مدلی برای ارزیابی توانمندی های چندگانه زنجیره تامین پایدار بر پایه هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.29252/jimp.2021.184990.1145

ولی اله اصلانی لیائی؛ صادق عابدی؛ رضا احتشام راثی؛ علی رضا ایرج پور


11. ارائه مدل ریاضی مکان‌یابی، چندکالایی و چند دوره‌ای در زنجیره حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت در تقاضا و کیفیت (یک مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.52547/jimp.2021.184991.1146

سینا ساجدی؛ امیر همایون سرفراز؛ شهروز بامداد؛ کاوه خلیلی دامغانی


12. یک مدل برنامه‌ریزی دو مرحله‌ای برای آمایش کشت برنج تحت شرایط عدم قطعیت پویا: مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.52547/jimp.2021.185265.1183

حسین ابراهیمی محمودی؛ میرسامان پیشوایی؛ ابراهیم تیموری


13. یکپارچه سازی ماتریس چند دامنه و سیستم استنتاج فازی در طراحی، ایجاد و توسعه نقشه راه فناوری برای سیستم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.52547/jimp.2021.185481.1204

سید محمد سجادیان؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی