موضوعات = مدیریت لجستیک و زنجیره تامین
تحلیلی بر موانع پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در زنجیره تامین: رویکرد فراترکیب و دنپ فازی

دوره 13، شماره 4، 1402، صفحه 9-45

10.48308/jimp.13.4.9

مهرداد کیانی؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ حبیب زارع احمدآبادی


مدلسازی توانمندسازهای صنعت ۴.0 در پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد دیمتل-فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 141-172

10.48308/jimp.13.1.141

سید علیرضا رکن الدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید مجتبی حسینی بامکان


ارائه رویکرد دومرحله‌ای پویا برای طراحی استراتژی توسعه تأمین‌کنندگان

دوره 12، شماره 4، 1401، صفحه 37-69

10.52547/jimp.12.4.37

اعظم سادات خلیلی؛ مجید اسماعیلیان؛ داریوش محمدی


طراحی مدل بهینه‌سازی دوسطحی برای زنجیره تأمین با ساختار تخفیف پلکانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-44

10.52547/jimp.12.1.9

مریم کولیائی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده قطری؛ محمود دهقان نیری


ارائه یک مدل ریاضی برای مسیریابی آمبولانس‌های انتقال اعضای پیوندی و بیماران با درنظرگرفتن ترافیک شهری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 261-291

10.52547/jimp.12.1.261

سیدمحمدجواد میرزاپورآل هاشم؛ حسین عموزادخلیلی؛ روح الله خزایی کوه پر