کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
تحلیلی بر موانع پیاده سازی اقتصاد مدور و صنعت 4.0 در زنجیره تامین: رویکرد فراترکیب و دنپ فازی

دوره 13، شماره 4، 1402، صفحه 9-45

10.48308/jimp.13.4.9

مهرداد کیانی؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ حبیب زارع احمدآبادی


مدلسازی توانمندسازهای صنعت ۴.0 در پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار با رویکرد دیمتل-فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 141-172

10.48308/jimp.13.1.141

سید علیرضا رکن الدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید مجتبی حسینی بامکان


برنامه‌ریزی پایدار زنجیره تأمین یک هلدینگ داروسازی با استفاده از مفهوم هاب تأمین

دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 241-279

10.48308/jimp.13.1.241

مهسا رفیعی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ محمد حاجی‌مولانا


بررسی تأثیر بکارگیری فناوری بلاکچین بر تعاملات همکارانه و بهبود عملکرد در زنجیره تأمین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 109-134

10.52547/jimp.12.1.109

اکبر رحیمی؛ پیمان اخوان؛ مریم فیلسوفیان؛ علی دارابی


ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی‌های چندگانه زنجیره تأمین پایدار بر پایه هوش مصنوعی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 107-129

10.52547/jimp.11.3.107

ولی اله اصلانی لیائی؛ صادق عابدی؛ علی رضا ایرج پور؛ رضا احتشام راثی


رویکردی ترکیبی در ارزیابی عوامل دخیل در رقابت‌پذیری زنجیره تأمین صنعت لاستیک‌سازی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 185-212

سعید صادقی دروازه؛ عباس شول؛ ندا رسولی


طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-39

سید فرامرز قرآنی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل کزازی


مدلسازی ریاضی زنجیره تأمین خدمات ارتباط ثابت ایران با استفاده از مفهوم سیستم های پویا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-50

نظامالدین فقیه؛ حبیباله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی حسین صمدی؛ محمد هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان


ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده با لحاظ شاخص‌های قابلیت‌های رقابتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 143-161

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ مریم همتی؛ ایمان خلقی


طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 61-89

اکبر عالم تبریز؛ عماد روغنیان؛ مصطفی حسین زاده