بهره‌گیری از روش واسپاس فازی شهودی با مقادیر بازه‌ای به‌منظور ارزیابی راهکارهای اجرای لجستیک معکوس در زنجیره تأمین لارج

محمدرضا صادقی مقدم؛ سید جلال الدین حسینی دهشیری؛ فاطمه زهرا رجبی کفشگر؛ صبا سینایی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 215-242

https://doi.org/10.52547/jimp.11.3.215