نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت‌های تولیدی صادراتی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 125-144

10.52547/jimp.11.2.125

عیسی نریمانی قورتلار؛ ناصر فقهی فرهمند؛ نازنین پیله‌وری؛ کمال الدین رحمانی؛ محمدرضا معتدل