نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-39

10.52547/jimp.10.1.9

مهدی باستان؛ معصومه زارعی؛ علی‌محمد احمدوند