نویسنده = ������������ �������������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأخیر و راهکارهای تحویل به‌موقع مبتنی بر EFQM در صنعت هواپیمایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 177-205

10.52547/jimp.11.2.177

ام‌البنین یوسفی؛ عبدالرسول نوروزی؛ ندا حاج حیدری