نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک روش هوشمند خوشه‌بندی چندمعیاره مبتنی بر پرامتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 41-61

10.52547/jimp.9.4.41

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ آنیا فرهمندنژاد