نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود انتشار نوآوری از طریق تحلیل عملیاتی مدل‌سازی عامل‌بنیان

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 117-142

10.52547/jimp.10.1.117

احسان ابوالفتحی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد رضا حمیدی زاده