نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل تصمیم‌گیری کارآفرینی: رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 87-108

10.52547/jimp.9.3.87

گلشن محمدی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری