نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی یکپارچه استوار برای زنجیره تأمین سبز حلقه‌بسته

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 55-85

10.52547/jimp.9.3.55

صبا منوچهری؛ علی تاجدین؛ بابک شیرازی